Please enable JS

Жива книга

Дискусії

Кожний науковець, викладач і практик мають власні наукові концепції, ідеї думки і враження від тих чи інших позицій інших правників, Верховного суду та інших. Тому в цьому розділі ми намагатимемося висвітлити власні думки і спостереження, а також проаналізуємо критичні зауваження з боку інших вчених.

До цього розділу можуть написати й інші особи, але не всі думки можна оприлюднювати, особливо, коли вони висловлені таким чином, що порочать честь, гідність і ділову репутацію інших осіб. Ми не можемо оприлюднювати листи і матеріали й анонімних авторів.

Дискусії |

Тема 1: Судовий контроль за діяльністю державних і приватних виконавців

Сучасна система державного устрою в Україні вже більше тридцяти років проходить випробування на предмет оптимальності її конструкції, самодостатності при прийнятті рішень, зваженості прийнятих рішень тощо. Тому постійно робляться спроби удосконалити...

error: Content is protected !!