Please enable JS

Жива книга

Монографії

Монографії |

Сучасні теоретичні концепціі розуміння «спору про право» у превентивних позовах

Спір про право у цивілістичному процесі: нотаріат, суд, виконавче провадження : монографія/ за за заг. ред. докторки юридичних наук, професорки, заслуженої юристки України Фурси С.Я. Київ : Алерта, 2021. 288...
Монографії |

Аналіз останніх концепцій про необхідність рекодифікаціі цивільного законодавства в Україні (на прикладі спадкового права) з метою застереження виникнення спорів у майбутньому

Спір про право у цивілістичному процесі: нотаріат, суд, виконавче провадження : монографія/ за за заг. ред. докторки юридичних наук, професорки, заслуженої юристки України Фурси С.Я. Київ : Алерта, 2021. 288...
Монографії |

Концепції щодо реформування законодавства про виконавче провадження

Виконавчий процес: теорія і практика. Концепції вчених з удосконалення законодавства про виконавче провадження. Монографія./ за заг ред. д.ю.н., проф. заслуженої юристки України Фурси С.Я. К.: Алерта, 2023. Фурса С.Я., Фурса...
Монографії |

Концептуальний аналіз законопроекту № 5644 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання нотаріальної діяльності»

Нотаріальний процес: теорія і практика. Концепції вчених з удосконалення законодавства про нотаріат. Монографія./ за заг ред. д.ю.н., проф. заслуженої юристки України Фурси С.Я. К.: Алерта, 2023. с. Фурса С.Я., Фурса...
Монографії |

Реформа цивільного судочинства в Україні та необхідність її проведення

Цивільний процес: теорія і практика. Концепції вчених з удосконалення законодавства про нотаріат. Монографія./ за заг ред. д.ю.н., проф. заслуженої юристки України Фурси С.Я., докторки юридичних наук, професорки Бичкової С.С. К.:...
Монографії |

Поняття порядок, способи і строки виконання ухвал та рішень в цивільному та виконавчому процесі

Цивільний та виконавчий процес: міжгалузеві зв’язки . Особливості розгляду цивільних справ та виконання рішень. Монографія /за заг. ред. Фурси С.Я., Русецької О.О., Хорватової О.О. К., Алерта, 2024. 925с. Фурса С.Я....

error: Content is protected !!