Please enable JS

Жива книга

Жива книга і її функціонування

Оприлюднені в журналах і книгах думки, концепції авторів доволі часто в наступному розвиваються, оскільки мозок продовжує продукувати ідеї і виникає бажання доповнити матеріал. Однак, висловлені авторами позиції на паперових носіях вже не можна змінити, оскільки такий формат видання науково-практичних праць не передбачає внесення уточнень, змін або доповнень.

В електронну версію книги можна вносити корективи, тому при їх внесені плануємо доповнення виділяти іншим кольором, щоб читачі могли побачити нові ідеї та не перечитувати весь матеріал повністю.

Ми готові прокоментувати окремі норми законодавства на замовлення читачів, але такі коментарі будуть надаватися об’єктивно незалежно від того, хто робив таке замовлення.

Особливу увагу будемо звертати на дискусійні питання, які були наведені в інших джерелах, оскільки дискусія породжує обмін аргументами. Тому відповіді на критичні зауваження на наші думки, концепції так само будемо оприлюднювати на сторінках Живої книги, але з дотриманням етичних правил ведення дискусії та правил цитування інших авторів.

Єдиним винятком із загального правила будуть авторські коментарі матеріалів судової практики, оскільки вони надаватимуться в тому змісті, у якому вони застосовувалися в суді. Автори залишають за собою право при їх коментуванні також аналізувати позицію опонентів, щоб у читачів складалась об’єктивна картина щодо законності та обґрунтованості судових рішень.

error: Content is protected !!