Please enable JS

Засновники Центру

Засновники Центру

Фурса Світлана Ярославівна

Докторка юридичних наук, професорка, заслужена юристка України, Президент ГО «Центр правових досліджень Фурси»

Фурса Євген Іванович

Кандидат юридичних наук, професор, Віце-президент ГО «Центр правових досліджень Фурси»

Нам є, що сказати Вам, дорогі наші читачі, ми вміємо висловлювати свої думки, допомагати іншим колегам, нашим учням, пересічним громадянам у вирішенні їх життєвих ситуацій, які потребують юридичних знань.

Нашою метою є виховання у нового покоління правників поваги до юридичної професії, напруженої праці на благо людини, громадянського суспільства та нашої рідної України.

Для нас головне – не втратити духовних цінностей та з відкритим серцем ставитись до людського болю, оскільки до юриста, як і до лікаря звертаються тоді, коли важко, коли потрібне розуміння, підтримка та професійна правнича допомога. Вислухати людину, сприйняти її ситуацію і надати обґрунтовані рекомендації виходу зі складного правового становища, взяти участь в судовому засіданні, оскаржити рішення суду – це наша спільна робота, яка може вимірюватися в гривнях, доларах, безсонних ночах, нервовому напруженні, коли все зроблено ніби правильно, але суд відмовив в задоволенні вимог. Тому як фахівці ми постійно прагнемо до удосконалення своїх знань і навиків, тому й Вас запрошуємо до співпраці.

Як вчені, вважаємо, що наука має важливе значення для практики, завдяки виваженим, обґрунтованим, системним підходам до вирішення певних проблемних ситуацій, які можуть виникати у житті кожного із нас. Отриманий на практиці і переосмислений вченим досвід може слугувати підґрунтям для вдосконалення законодавства, а потім стати підставою для поліпшення якості діяльності суддів, адвокатів, нотаріусів, виконавців та медіаторів. Тому теорію ми пропонуємо сприймати не тільки і не стільки як підставу для захисту дисертацій, а як фактор виваженості і системності в сприйнятті і застосуванні висновків, які пропонуються вченими, як систематизацію інформації, що сприятиме запам’ятовуванню тощо. Наведені та інші фактори обумовили нашу прихильність до правової науки, бажання її розвивати і позитивно впливати на охорону і захист прав людини. Банально, але правник, озброєний глибоким розумінням теорії набагато ширше, глибше кваліфікуватиме ситуацію, здатен використати всі передбачені способи захисту прав людини, включаючи принцип верховенства права, його аргументи будуть потужнішими. Тому це не агітація, а наш стиль професійного життя, що може бути підтверджено багатьма доводами.

Так, під науковим консультуванням та керівництвом д.ю.н, професора, заслуженого юриста України, Президента Центру правових досліджень Фурси С.Я. було захищено 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук та 42 дисертації на здобуття наукових ступенів кандидата юридичних наук та доктора філософії, а саме:

I. Доктори юридичних наук
 1. Кармаза О.О. д.ю.н., спеціальність: 12.00.03. тема: «Концепції охорони та захисту житлових прав у цивілістичному процесі», 2014.
 2. Кучер Т. М., д. ю. н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Теорія доведення у цивілістичному процесі», 2017.
 3. Бакаянова Н. М.. д. ю. н., спеціальність: 12.00.10, тема: «Функціональні та організаційні основи адвокатури України», 2017.
 4. Мальський М. М. , д. ю. н., спеціальність:12.00.03, тема: «Теоретичні основи міжнародного виконавчого процесу», 2020.
 5. Бондар І. В., д. ю. н., спеціальність:12.00.03 тема: «Теоретичні основи особистих немайнових правовідносин у цивілістичному процесі», 2020.
II. Кандидати юридичних наук, доктори філософії
 1. Щербак С.В.,к.ю.н., спеціальність: 12.00.07,тема: «Адміністративно-правове регулювання виконавчого провадження в Україні», 2002.
 2. Цюра Т.В., к.ю.н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Суб’єкти доказування та оцінки доказів у цивільному процесі»,2005.
 3. Євтушенко О.І., к.ю.н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Особливості визнання та виконання рішень іноземних судів», 2005.
 4. Гріненко О.О., к.ю.н., спеціальність: 12.00.11, тема: «Особливості правового статусу консула при виконання нотаріальної функції: міжнародно-правовий аспект», 2005.
 5. Клименко О.М., к.ю.н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Особливості правового становища держави як суб’єкта приватного (цивільного) права», 2006.
 6. Рабовська С.Я., к.ю.н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Спадкування прав засновника (учасника) корпоративного підприємства», 2007.
 7. Кучер Т.В. , к.ю.н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Право на судовий захист в порядку цивільного судочинства», 2009.
 8. Бобровник О.В. ,к.ю.н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Треті особи в цивільному процесі України»,2009.
 9. Липець Л.В., к.ю.н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Врегулювання шлюбних і подібних відносин законом і договором»,2009.
 10. Волосенко С.В., к.ю.н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Принцип змагальності та об’єктивної істини у цивільному процесі України»,2010.
 11. Панталієнко Я.П., к.ю.н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Процедура вчинення нотаріальних проваджень»,2010.
 12. Рибачок В.А., к.ю.н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Процедура нотаріального посвідчення договору іпотеки: історія та сучасність, 2011.
 13. Лініченко Д.В., к.ю.н., спеціальність: 12.00.11, тема: « Міжнародно-правовий механізм врегулювання торговельних спорів в рамках діяльності Світової організації торгівлі», 2011.
 14. Зинов’єва А.В., к.ю.н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Безвісна відсутність фізичної особи: матеріальний та процесуальний аспекти»,2011.
 15. Лисенко Л.С., к.ю.н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Ухвали в цивільному процесі України»,2012.
 16. Кравченко Н.П., к.ю.н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Міжнародно-правовий аспект охорони беспірних цивільних справ у нотаріальній діяльності дипломатичних представництв», 2013.
 17. Рудко Б.Б., к.ю.н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Процедура нотаріального провадження з вжиття заходів щодо охорони спадкового майна», 2012.
 18. Криштопа О.М., к.ю.н., спеціальність: 12.00.11, тема: «Міжнародно-правове регулювання нотаріальної діяльності», 2012.
 19. Ляшенко Р.О., к.ю.н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Приведення судових рішень у цивільних справах до примусового виконання», 2013.
 20. Лазько О.М., к.ю.н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Засоби доказування в цивільному процесі», 2013.
 21. Білозерська Є.І. , к.ю.н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Докази та доказування в нотаріальному процесі»,2013.
 22. Горбань Н.С., к.ю.н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Принципи нотаріального процесу в Україні», 2014.
 23. Вінциславська М.В. , к.ю.н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Суб’єкти виконавчого процесу», 2014.
 24. Дерій О.О., к.ю.н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Аліментні зобов’язання у цивілістичному процесі», 2014.
 25. Шкрібляк К.П., к.ю.н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Односторонні правочини в нотаріальній та судовій практиці», 2014.
 26. Гуть Н.Ю., к.ю.н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Посвідчення нотаріусами документів для дії за кордоном та їх визнання»,2014.
 27. Андрющенко Т. С. , к.ю.н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Процедура нотаріального посвідчення аліментних договорів»,2015.
 28. Бурмак О.О., к.ю.н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Забезпечення доказів в нотаріальному та цивільному процесах»,2015.
 29. Сергієнко Н.А., к.ю.н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Взаємодія судів із органами державної виконавчої служби при виконанні судових рішень у цивільних справах в Україні», 2015.
 30. Кузнець О.М., к.ю.н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Суб’єкти зловживання правами у цивільному та виконавчому процесі», 2016.
 31. Скок Л.В., к.ю.н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Нотаріальний та судовий порядок спадкування: Німеччина і Україна, 2016.
  Ляшенко Н. А., к. ю. н., спеціальність:12.00.03, тема: «Застосування практики Європейського суду з прав людини при розгляді цивільних справ», 2017.
 32. Нікітюк О. М. , к. ю. н., спеціальність:12.00.03, тема: «Охорона і захист права спільної сумісної власності подружжя в цивілістичному процесі», 2017.
 33. Строкач І. І., к. ю. н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Виконавчий напис нотаріуса в цивілістичному процесі», 2018.
 34. Одосій О.Ю., к. ю. н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Забезпечувальні заходи в цивілістичному процесі України», 2018.
 35. Зеленкова І. І. , к. ю. н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Процедура звернення стягнення на майно боржника у виконавчому процесі», 2017.
 36. Чекіта В.Г., к. ю. н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Вчинення консулом нотаріальних дій, що виникають із сімейних відносин», 2018.
 37. Дика А. О.,. к. ю.н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Спір про право у цивілістичному процесі», 2019.
 38. Ткаченко М. О., доктор філософії , спеціальність: 12.00.03, тема «Примирні процедури в цивілістичному процесі», 2020.
 39. Панченко І. С., доктор філософії , спеціальність: 12.00.03, тема: «Порядок нотаріального посвідчення договорів про відчуження нерухомого майна», 2020.
 40. Аліменко О.Ю., доктор філософії , спеціальність: 12.00.03, тема: «Здійснення адвокатом представництва при розгляді судом спадкових справ з іноземним елементом», 2021.
 41. Бордюг Т.О., доктор філософії, спеціальність: 12.00.03,тема: «Участь малолітніх та неповнолітніх осіб у цивілістичному процесі», 2021

Під науковим керівництвом Фурси Є.І. захищені дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:

 1. Клименко О. М., к.ю.н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Попередній договір в цивільних відносинах: теорія і практика», 2010.
 2. Кондик О. Ю., к.ю.н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Забезпечення суспільної потреби або необхідності: баланс приватних та публічних інтересів», 2014.
 3. Журба І. О. к.ю.н., спеціальність: 12.00.03, тема: «Сторони у цивільному процесі», 2015.

Про професійність засновників Центру свідчать наукові, науково-практичні, науково-методичні праці. Починаючи із 1994р Фурсою С.Я., зокрема, у співавторстві з Фурсою Є.І. опубліковано більше 500 праць. Увесь перелік праць вважаємо не доцільним опубліковувати, бо лише за обсягом він сягає 70 аркушів Але, щоб розвіяти сумніви в обґрунтованості наших концепцій та достовірності інформації наведено перелік основних праць, починаючи з 2015р. і до тепер. Це констатація факту, а не бравада. Якщо у наших читачів більше праць, то ми тішимось Вашими здобуткам і готові запропонувати стати партнерами нашого Центру, бо розуміємо скільки енергії, часу, свого життя такі вчені віддають розвитку нашої української науки і освіти.

Основні напрямки наукових досліджень: організація нотаріату, нотаріальний процес, міжнародний нотаріальний процес, цивільний процес, міжнародний цивільний процес, виконавче провадження, міжнародний виконавчий процес, адвокатура, (порівняльні аспекти), сімейне право, спадкове право, міжнародне приватне право; консульське, дипломатичне право, теорія і філософія права.

Наукові праці також опубліковані іноземною мовою в Польщі, Швейцарії, Франції, Німеччині, Іспанії (Scopus, WoS). Брали участь у багатьох міжнародних науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах, зокрема, й у Польщі, Німеччині, Франції та ін.

Перелік основних праць Фурси С.Я., Фурси Є.І. (2015- 2024р.р.)
 1. Фурса С.Я.Консультативная работа адвоката по делам о разделе имущества супругов: перспектива семейной медиации. Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 4 «Адвокатура» / Под общ. редакцией Фурсы С.Я. К.: Алерта, 2015. С. 419-428.
 2. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Нікітюк О.М., Фурса Є.Є. Нотаріат України. Підручник. К.: Алерта, 2015. 484с.
 3. Фурса С.Я.Актуальные вопросы участия адвоката как представителя сторон в гражданском процессе // Цивилистическая процессуальная мисль. Выпуск 4 «Адвокатура» . Международный сборник научных статей/ Под общ редакцией Фурсы С.Я. К. Алерта, 2015. С. 445-454 ( в соавторстве с Журбой И.А.).
 4. Fursa S. Analogy in substantive and procedural law: problems of theory, legislation and legal practice (on an example of activities judges, notaries and state executers) // Współczesne problemy postępowania cywilnego Zbiór studiów /redakcja naukowa Kinga Flaga-Gieruszyńska Aleksandra Klich . Toruń ,Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. (416р.). р. 41-51.
 5. Fursa S. Меdіаtion in Ukraine Urgent Issues of theory and practice and nesessity of legislative Regulation. New Developments in Civil and Commercial Mediation Global Comparation Respectives. Switzerland, Springer International Рablishing, 2015. (762p.). P.737-754 (SCOPUS).
 6. Фурса С.Я. Опікун над інтересами безвісно відсутньої особи в цивільному та виконавчому процесах. Цивілістична процесуальна думка. Науково-практичний журнал. 2015. №1. С.86-91.
 7. Фурса С.Я. Об’єкти судового захисту у цивільному процесі. Цивілістична процесуальна думка. Науково-практичний журнал.2015.№2.С.45-52. (у співавторстві з Фурсою Є.І.)
 8. Фурса С.Я. Кафедра нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры, перспективы ее развития и роль в реформировании правовой системы Украины. Цивілістична процесуальна думка. Науково-практичний журнал. 2015.№ 2. С. 69-74.
 9. Фурса С.Я. Бакаянова Н.М, Фурса Є.І. та ін. Адвокатура України. Кн.1. Організація адвокатури України (з практикумом) Підручник. К.: Алерта,2016. 864с.
 10. Fursa S.Temporary restriction for the debt or who avoids enforcement of decision concerning the right to pass the Ukraine boarders problematic issues. Iustitia est| constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. Sopot, Currenda, 2016. (496р.). Р. 49-59.
 11. Фурса С.Я. Категория “злоупотребления правом” в гражданском праве и цивилистическом процессе: обьективные и субьективные факторы его квалификации.Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 5(2) «Гражданский, хозяйственый, (арбитражный) процесс. К.: Алерта,2016.С.62-73 (в соавторстве Фурсой Е.И.).
 12. Ипотека в деятельности нотариусов Украины: проблемы законодательного регулирования и практики.Цивілістична процесуальна думка.2016. №3. С.5-19. (в соавторстве Фурсой Е.И.).
 13. Фурса С.Я. Роль кафедры нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры в процессах реформирования правовой системы Украины и перспективы ее развития. Материалы второй международной научно-практической конференции « Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми».К.:Цул, 2016. С. 74-75.
 14. Фурса С.Я. Концепції реформування Цивільного процесуального кодексу України // Матеріали науково- практичної конференції «Проблеми формування національної правової системи України та її адаптація до Європейського права»(5-6 травня 2017р.). Івано-Франківськ : Редакційно- видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2017. С.260-263.
 15. Фурса С.Я. Врегулювання спору за участі судді – новий зміст медіації. Часопис Київського університету права.2017. №2. С.97-100. (у співавторстві Фурсою Є.І.).
 16. Фурса С.Я. Новітня концепція спрощеного провадження в цивільному процесі (аналіз проекту Цивільного процесуального кодексу України ) . Цивілістична процесуальна думка. 2017 №.1. С.46-50. (у співавторстві Фурсою Є.І.).
 17. Фурса С.Я. Юрисдикція, підвідомчість, і підсудність в проекті нового ЦПК України //Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства ( 7 липня 2017р.). К., 2017. С. 56-63.
 18. Фурса С.Я.Передмова до книги Фурса Є.Є., Скок – Козяр Л.В. «Окремі питання спадкування з іноземним елементом: консул, нотаріус, суд» //Окремі питання спадкування з іноземним елементом: консул, нотаріус, суд» Монографія. К, Алерта, 2017. С.5-10.
 19. Фурса С.Я. Реформування цивільного судочинства в Україні // Матеріали IМіжнародної науково- практичної конференції «Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні» м. Чернівці, 2017. С. 164-169. (у співавторстві Фурсою Є.І.).
 20. Вступне слово до учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Нові напрями охорони і захисту прав нотаріусами» (14 грудня 2017р. м. Київ). Цивілістична процесуальна думка. 2017. №.4. С.6.
 21. Фурса С.Я. Перспективні напрями розвитку нотаріату: теоретичні та практичні аспекти ( щодо можливості наділення нотаріусів повноваженнями з реєстрації шлюбів). Цивілістична процесуальна думка. 2017 №.4 С. 7-11.
 22. Фурса С.Я. Аналіз проекту Закону України «Про медіацію» та можливостей наділення нотаріусів повноваженням з надання медіативних послуг. Цивілістична процесуальна думка. 2017. №4. С. 75-78. (у співавторстві Фурсою Є.І.).
 23. Фурса С.Я. Вчинення консулом нотаріальних дій. Навчально-методичний комплекс Київ, нац. ун-т. імені Тараса Шевченка /юрид. ф—т. К., 2017. 28с.
 24. Фурса С.Я.Рішення Європейського суду з прав людини: актуальні питання їх виконання. //Збірник наукових праць «Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи». К, 2018. С.125-131. (у співавторстві Фурсою Є.І.).
 25. Фурса С.Я. Міжнародні стандарти та стандарти ЄС і поточні реформи нотаріату, органів примусового виконання рішень судів та адвокатури в Україні (на прикладі України та Литовської Республіки). Цивілістична процесуальна думка 2018. №1. С. 68-74.
 26. Фурса С.Я. Правова оцінка реформи цивільного судочинства в Україні та законодавства, яке його регламентує на виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом // Internationalewissenschaftlich-praktische Konferenz Das Assoziierungsabkommenunddas Wirtschaftsrechtder Ukraine sowie Deutschlands: Implementierung, RealitätundErwartungen» 5. Oktober 2018 Köln/Deutschland [Електронний ресурс] / Режим доступу: file:///C:/Users/User/Downloads/DUJV_Tagungsband_Koeln_051018.pdf
 27. Фурса С.Я. Спрощене позовне провадження в цивільному судочинстві: проблемні питання законодавчої регламентації і практики// Матеріали Науково-практичної конференції «Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні». (м. Чернівці, 2018). С.185-192. (у співавторстві Фурсою Є.І.).
 28. Фурса С.Я. Оновлене цивільне судочинство в Україні : концепції вчених та законодавча регламентація. Цивілістична процесуальна думка. 2018.№ 2. С.38-45. (у співавторстві Фурсою Є.І.).
 29. Фурса С.Я. Про передачу деяких повноважень нотаріусів уповноваженим особам органу юстиції з надання реєстраційних та нотаріальних послуг. Цивілістична процесуальна думка. 2018. № 2. С.15-21.
 30. Фурса С.Я. Адвокатська діяльність та інші види діяльності: аналіз законопроекту «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» № 9055. Цивілістична процесуальна думка. 2018. №3. С.62-65.
 31. Фурса С.Я. Програма розвитку кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури юридичного факультету. Цивілістична процесуальна думка. 2018. № 4. С.73-79.
 32. Фурса С.Я. Передмова до монографії Нікітюк О.М. «Охорона та захист спільної сумісної власності подружжя: нотаріат, суд, виконавче провадження». К.: Алерта, 2018. 208с. С.5-6.
 33. Фурса С.Я. Напрямки співпраці та протистояння адвокатів та приватних виконавців.// Матеріали науково-практичної конференціїї «Адвокатура України : сучасний стан та перспективи розвитку».( Харків, 2019). С. 168-174 ( у співавторстві Фурсою Є.І.).
 34. Фурса С.Я. Тимчасове вилучення доказів: суд і виконавче провадження. // Збірник матеріалів конференції « Виконання рішень судів та інших органів» ( м. Хмельницький, 2019). С. 229-238 ( у співавторстві Фурсою Є.І.).
 35. Фурса С.Я. Адвокатура крізь призму національної правової доктрини. Право України.2019. № 12. С.16-41.
 36. Фурса С.Я. Стратегія реформування цивільного судочинства.// Збірник матеріалів конференції «Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні» (м. Чернівці, 2019). С. 173-182. (у співавторстві Фурсою Є.І.).
 37. Фурса С.Я. Участь адвоката в сучасному цивільному судочинстві // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Адвокатура : минуле, сучасність та майбутнє». (м. Одеса, 2019). С. 25-35. (у співавторстві Фурсою Є.І.).
 38. Фурса С.Я. Теоретичні основи реформування виконавчого провадження в Україні // Збірник наукових статей Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми виконавчого процесу України.( Київ, 2019).С. 76-81.
 39. Фурса С.Я. Стратегія реформування адвокатури України // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Професійна правнича допомога: сучасний підхід». К,:Алерта, 2019.С.219-227(у співавторстві Фурсою Є.І.).
 40. Фурса С.Я. Заочна публічна дискусія вчених щодо спадкового права. Цивілістична процесуальна думка.2019.№1.С.73-78. (у співавторстві Фурсою Є.І.).
 41. Фурса С.Я. Вчинення нотаріусом виконавчого напису : від законодавства – до Конституційного Суду України. Цивілістична процесуальна думка.2019. №1. С.33-36.
 42. Фурса С.Я. Окремі аспекти удосконалення процедури розгляду справ у порядку позовного провадження. // Leber Amicorum Вячеслав Комаров. Х.: Право, 2020. С.890-900.
 43. Fursa S.Y. Е- justice in Ukraine modern practice and perspective // E-sad. E- finance. E- praca. www. Ksiegarnia. Beck. Pl,2020. р.39-51.
 44. Fursa S.Medical tourism in Ukraine and abroad: comparative analysis // 35th IBIMA Conference: 1-2 April 2020 , Seville, Spain. URL :  https://ibima.org/accepted-paper  (Web of Science) ( у співавторстві).
 45. Фурса С.Я. Вступ до актуальної теми номера «Нотаріат в національній правовій доктрині». Право України. 2020. № 9. С.11-19.
 46. Фурса С.Я. Сьогодення українського нотаріату: актуальні проблеми та їх доктринальне вирішення. Право України.2020.№ 9. С.20-42.(у співавторстві Фурсою Є.І.).
 47. Фурса С.Я. Філософія права в процесі реформування правової системи України: теорія і практика. Часопис Київського університету права. 2020. №3. С. 40-46 (у співавторстві Фурсою Є.І.).
 48. Фурса С.Я. Концепція «гонорар успіху»: актуальні проблеми адвокатури . //Збірник матеріалів 10 Ювілейна конференція «Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє» ( м. Одеса, 6 листопада 2020,). С.36-47 (у співавторстві Фурсою Є.І.).
 49. Фурса С.Я. Погляд вчених на сучасне українське право і його перспективи.//Матеріали симпозіуму «Реформи українського законодавства: сучасний розвиток». (м. Грац (Австрія) 15 грудня 2020р.). https://www.dujv.de/app/download/10266530/201204-symposium-graz-tagungsband_DUJV.pdf). р. 76-85. (у співавторстві Фурсою Є.І.).
 50. Fursa S. Systemische und fragmentarische Probleme bei der Anwaltsfortbildung in der Ukraine // Wissenschaftlich-Praktischer Sammelband zum 10-jährigen Jubiläum der DUJV.Hamburg, 2020. Р. 17-35.URL:https://www.dujv.de/%C3%BCber-uns-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81/ (у співавторстві Фурсою Є.І.).
 51. Фурса С.Я. Підвищення кваліфікації адвокатів в контексті навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти // Збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції «Адвокатура України: сучасний стан та перспективи розвитку (м. Харків, 17грудня 2020р.). Х.: Право, 2020. С. 51-58 (у співавторстві Фурсою Є.І.)..
 52. Актуальні проблеми виконавчого провадження в Україні: теорія і практика. // Aktualne problem postępowania egzekucyjnego w Polsce i na Ukrainie. Sopot, 2021. (Польща) . (272с ). С. 51-67. (у співавторстві Фурсою Є.І.)
 53. Fursa S. Philosophy of law and its role in the process of unification of legal systems of UE members in the context of DCFR principles. Revista Cuestiones Politicas(Venezuela)/2021. Volumen 39 Numero 68/
  https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/35429 (співавтори Kukhniuk D., Bondar I.,Maliarchuk L., Derii O.).   (Web of Science).
 54. Фурса С.Я. Деякі шляхи підвищення кваліфікації адвокатів. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «An integrated approach to science modernization: methods, models and multidisciplinarity».(19лютого 2021р. м.  Вінниця, UKR – Відень, AUT). Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» . 2021. №1.С. 139-143.(у співавторстві з Фурсою Є.І.)
 55. Фурса С.Я. Нотаріальний процес. Інтерактивний курс (з практикумом). Підручник. К.: Алерта, 2021. 480с. (у співавторстві Фурса Є.І., Фурса Є.Є., Бордюг Т.О).
 56. Фурса С. Я. Аналіз останніх концепцій про необхідність рекодифікації цивільного законодавства в Україні (на прикладі спадкового права) з метою застереження виникнення спорів у майбутньому // В кн. Спір про право у цивілістичному процесі: нотаріат, суд, виконавче провадження : монографія. Київ: Алерта, 2021. 288 с. Серія «Процесуальні науки» ( у співавторстві Фурса Є. І., Дика А. О.).
 57. Фурса С.Я. Превентивний позов та самозахист: актуальні питання (на прикладі України та Польщі) // Збірник конференції «Theory and practice of modern science» (23 квітня 2021 року у м. Краків, Польща). м. Краків, 2021. С. 67-69. Ґ( у співавторстві з Фурсою Є.І.). Сертифікат підвищення кваліфікації 0,1 ЄКТС (3години).
 58. Фурса С.Я. Проблемні питання, пов’язані з контролем за діяльністю приватних виконавців. Часопис Київського університету права.2021 №1 С.168-172 .(у співавторстві Фурсою Є.І.).
 59. Фурса С.Я.  Kontrola i odpowiedzialność dyscyplinarna komorników prywatnych na Ukrainie . New Currenda. 2021. № 4 р.39-44 ( у співавторстві з Фурсою Є.І.).
 60. Фурса С.Я., Статус прокурора у виконавчому провадженні в Україні //Scientific Collection «InterConf», (53): with the Proceedings of the 7 th International Scientific and Practical Conference «International Forum: Problems and Scientific Solutions» (April 25-26, 2021). Melbourne, Australia: CSIRO Publishing House, 2021. (761p.) С. 285-290. (у співавторстві з Фурсою Є.І.). Сертифікат підвищення кваліфікації 0,4 ЄКТС- 12 год.
 61. Фурса С.Я., Актуальні питання процесуальноі співучасті у виконавчому провадженні в Україні // Scientific Collection «InterConf», (54): with the Proceedings of the 3 th International Scientific and Practical Conference «Global and Regional Aspects of Sustainable Development» (May 4-5, 2021). Copenhagen, Denmark: Berlitz Forlag, 2021. (599 p. ).р. 276-280. Сертифікат підвищення кваліфікації 0,1 ЄКТС (3години).
 62. Фурса С.Я., Етичні засади відносин «адвокат-нотаріус» // Тези доповідей та повідомлень учасників круглого столу «Етика правника». Харків, 2021. С.107-114.
 63. Фурса С.Я., Нотаріус як елемент правоохоронної функції держави // IV Міжнародний правничий форум «Права людини та публічне врядування» (21 травня 2021р., м. Чернівці). Чернівці, 2021 . С. 71- 76.
 64. Фурса С.Я. Проблемні аспекти законодавчої регламентації учасників виконавчого провадження. Право України. 2021. № 3 С.103-120. (у співавторстві з Фурсою Є.І.).
 65. Фурса С.Я. Теорія виконавчого процесу та її понятійний апарат. Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія: Право. Випуск 64. Ужгород, 2021. С.346-351. (у співавторстві з Фурсою Є.І.).
 66. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Представництво адвокатом в нотаріальному процесі: актуальні питання законодавчої регламентації, практики та теорії. Vishegrad Journal on human rights.2021. № 2 (volume). C.264-268. (у співавторстві з Фурсою Є.І.).
 67. Fursa Svitlana Reception of definitions of hereditary transmission and hereditary representation in modern legal systems (2021-08-05) Pецепція понять спадкової трансмісії та спадкового представлення в сучасні правові системи Revista Amazonia Investiga 2021-07-30 | journal-article (у співавторстві Alina V.Goncharova,Valentina Y. Chuikova, Iryna P. Hrybachova) Volume 10 issue 42 june2021 p.177-186. (Web of Science).
 68. Фурса С.Я. Виконавчий напис нотаріуса в нових правових умовах: теорія та нотаріальна, судова практика і законодавча регламентація // В кн. Виконавчий напис в цивілістичному процесі: нотаріат, суд, виконавче провадження. Науково-практичний посібник . К.: Алерта, 2021. (284c.). С.8-50. (програма, практикум).( у співавторстві з Фурсою Є.І.).
 69. Фурса С.Я. Сovid-19 в контексті захисту прав людини в Україні. // Матеріали II Міжнародної науково- практичної конференції «Правові виклики сучасності : захист прав людини в період пандемії» (23 жовтня 2021р. м. Чернівці). Чернівці, чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. С. 197-200. ( у співавторстві з Фурсою Є.І.)
 70. Фурса С.Я. Верховенство права в діяльності адвоката // В кн. Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє: матер. ХI Міжнарод. Наук.- практич. конф. (м. Одеса, 12 листопада 2021р.). Одеса, Фенікс 2021. С.399-413.
 71. Фурса С.Я., Нагальні питання захисту прав людини в Україні в період пандемії //Збірник матеріалів конференції «Німецько-українські правовідносини під час Коронакризи» (м. Дюссельдорф, Німеччина, 26 листопада 2021р. ). С. 10-17. Публікацію зареєстровано у німецькій національній бібліографії // http://dnb.ddb.de/brufbar. ( у співавторстві Фурсою Є.І.).
 72. Фурса С.Я. Нагальні питання в адвокатурі України //Розвиток адвокатури України в умовах реформування системи правосуддя. Матеріали круглого столу (КНУ,15 грудня 2021р.). С. 74-78. ( у співавторстві з Фурсою Є.І).
 73. Фурса С.Я. Інтереси адвокатури в удосконаленні законодавства, що регламентує цивільне судочинство // Матеріали III Mіжнародної науково- практичної конференції Адвокатура України: Сучасний стан та перспективи розвитку» (Харків, 16 грудня 2021р.). С. 127-133. (у співавторстві з Фурсою Є.І.).
 74. Фурса С.Я. Верховенство права та інші принципи у виконавчому процесі України: актуальні питання (у контексті аналізу Проекту Закону про примусове виконання рішень № 5660). Право України. 2021. №.10. С. 177-191. (у співавторстві з Фурсою Є.І.).
 75. Fursa, S. Research of the experience of legal regulation and use of European inheritance certificates of the regulation on succession. Linguistics and Culture Review. 5(S3). 2021, 554-573.  (Goncharova, A.,  Chuikova, V., Danylenko, O., & Hlushchenko) Scopus.
 76. Fursa S. Y., Contemporary issues of enforcement process of Ukraine: domestic and international aspects. LeXonomica . Volume 13 Number 2 December 2021, р. 213-234 ( https://journals.um.si/index.php/lexonomica ) (Web of Science). (Malskyy М. М., Fursa Y. Y., Fursa Y. I.).
 77. Фурса СЯ. Нотаріальні дії закордонних установ // В кн. Велика українська юридична енциклопедія :у 20томах. Том 13 Міжнародне приватне право. Харків, Право, 2021. С.531-534.
 78. Fursa S. Resolving a legal dispute in preventive challenges: actualities of theory and practice // “Current challenges of Human Rights, Rule of Law and Democracy” a Collective monograph,edited by Robert Tabaszewski, Ena Kazić-Çakar et al. Lublin, Wydawnictwo KUL 2021. С. 193-212 ( у співавторстві з Fursa Y.).
 79. Фурса С.Я // В кн. Виконавчий напис в цивілістичному процесі: нотаріат, суд, виконавче провадження. Практикум. К.: Алерта, 2021. (284 с.). С.
 80. Фурса С.Я. Нові наукові підходи до посвідчення заповітів.// В кн. Спадкове право крізь призму судової практики. Монографія //За заг ред професора І.В. Спасибо – Фатєєвої . Х. Екус, 2021. С.327- 370 ( у співавторстві Фурсою Є.І.).
 81. Фурса С.Я., Нотаріат у сучасній правовій системі України. Право України. 2022. №.2. С. 91-107. ( у співавторстві з Фурсою Є.І.)
 82. Фурса С.Я. Правила та процедура вчинення консулом морських протестів: актуальні питання. Часопис Київського університету права. 2022 № 1. С. 254-259. ( у співавторствві з Фурсою Є.Є.)
 83. Фурса С.Я. Подолання війни і правові перспективи вільної України // Міжнародна науково- практична конференція   «Подолання  війни – правові та економічні перспективи вільної України» (10 червня 2022р. НУОЮ спільно з Wiesbaden Business School м. Вісаден, Німеччина) (у співавторстві з Фурсою Є.І.).
 84. Фурса С.Я. Медіація в Україні: від законопроекту до практики її впровадження // В кн. Примирні процедури в цивілістичному процесі: нотаріат, суд, адвокатура, виконавче провадження. Науково-практичний посібник. / за заг. ред. докторки юридичних наук, професорки, заслуженої юристки України Фурси С.Я. К.: Алерта, 2022. (428с.). С. 159-181. ( у співавторствві з Фурсою Є.І.)
 85. Fursa Svitlana Foreign element in legal regulation on succession: the experience of Regulation (EU) Nº 650/2012 ( Іноземний елемент у правовому регулюванні спадкування: досвід Регламенту (ЄС) № 650/2012) Elemento estrangeiro na regulação jurídica sucessória: a experiência do Regulamento (UE) n.º 650/2012. Revista Jurídica Portucalense N.º 31 | 2022/ р. 10-38 ( у співавторстві Alina GONCHAROVA, Valentina CHUIKOVA, Olga DANYLENKO, Nataliia HLUSHCHENKO) Data de submissão do artigo:30/03/2022 Data de aprovação do artigo: 13/07/2022 (Web of Science)
 86. Фурса С.Я.. Система науки виконавчого процесу: актуальні питання. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Право».2022. № 72 С. 177-182. ( у співавторстві з Фурсою Є.І)
 87. Фурса С.Я. Функції виконавчого провадження та їх вплив на реалізацію органами примусового виконання рішень їх завдання в Україні // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Recent advances in scientific world» ( 6-8 серпня 2022р. м. Монтерей, Мексика) // Mendez Editores (Monterrey, Mexico),2022. (222р.) С.93-100. (у співавторстві з Фурсою Є.І.). Сертифікат підвищення кваліфікації з 12 годинами дистанційної роботи- о,4 ЄКТС.
 88. Фурса С.Я. Джерела виконавчого процесу: питання теорії і практики //Матеріали III Міжнародної науково-теоретичної конференції «The current state of development of world science: characteristics and features» ( 5 серпня 2022 м. Лісабон, Португалія)/ Lisbon, Collection of scientific papers «SCIENTIA»: European Scientific Platform,2022. () C.44-48) ( у співавторстві з Фурсою Є.І.).
 89. Фурса С.Я., Війна і її вплив на цивільні, господарські та виконавчі відносини // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції « «Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні ( 21 жовтня 2022р м. Чернівці). Чернівці, 2022. С. 395-400. (у співавторстві з Фурсою Є.І.)
 90. Фурса С.Я., Стажист та помічник адвоката // В кн. Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє: матер. ХII Міжнарод. Наук.- практич. конф. (м. Одеса, 11 листопада 2021р.). Одеса, Фенікс 2022. С..270-277. (у співавторстві з Фурсою Є.І.)
 91. Fursa S. The Principle of Primary Consideration of the Best Interests of the Child in Civil Procedure in Ukraine. LeXonomica. Vol.14. № 2. Pp.213-236, December 2022/ (Fursa Y.Y. Bordug T.)  Web of Science.
 92. Фурса С.Я. Системні кроки української правової системи з вступу України до ЄС // Конференція «Правова система України та вступ до ЄС» ( 02 грудня 2022р. м. Кельн, Німеччина, Німецько-Українське об’єднання юристів). ( у співавторстві Фурсою Є.І.)
 93. Фурса С.Я. Державне регулювання організації нотаріальної діяльності у воєнний час //Матеріали щорічної української науково-практичної конференції ім. Ю.С. Червоного ” Цивільне судочинство та виконавче провадження в умовах воєнного стану” (16 грудня 2022р. м. Одесса )  Одеса, 2022. С. 12-23. ( у співавторстві Фурсою Є.І.).
 94. Фурса С.Я. Вчинення консулом нотаріальних дій: теорія і практика Науково-практичний посібник (з практикумом). / За заг. ред. докторки юридичних наук, професорки, заслуженої юристки України С.Я. Фурси, О. Юридика, 2023. 924с. ( у співавторстві Фурсою Є.І. та ін.)
 95. Фурса С.Я. Цифрова економіка як законодавчий термін: проблемні питання формування понятійного апарату. Вісник Ужгородського університету «Право». 2023. № 1 (75).частина 2. С. 32-38. (у співавторстві Фурсою Є.І.).
 96.  Фурса С.Я. Концепції щодо реформування законодавства про виконавче провадження // В кн.Виконавчий процес: теорія і практика. Концепції вчених з удосконалення законодавства про виконавче провадження. Монографія./ за заг ред. д.ю.н., проф. заслуженої юристки України Фурси С.Я. К.: Алерта, 2023. С. 11-53. (у співавторстві Фурсою Є.І.).
 97. Фурса С.Я. Концептуальний аналіз законопроекту № 5644 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання нотаріальної діяльності» // В кн.Нотаріальний процес: теорія і практика. Концепції вчених з удосконалення законодавства про нотаріат. Монографія./ за заг ред. д.ю.н., проф. заслуженої юристки України Фурси С.Я. К.: Алерта, 2023. С.11-58. (у співавторстві Фурсою Є.І.).
 98. Фурса С.Я. Реформа цивільного судочинства в Україні та необхідність її проведення // В кн. Цивільний процес: теорія і практика. Концепції вчених з удосконалення законодавства про нотаріат. Монографія./ за заг ред. д.ю.н., проф. заслуженої юристки України Фурси С.Я., докторки юридичних наук, професорки Бичкової С.С. К.: Алерта, 2023.(640с.). С.13-63. (у співавторстві Фурсою Є.І.).
 99. Фурса С.Я. Правові засади охорони прав і свобод особи в Україні в нотаріальному порядку: погляд в найближче майбутнє і на перспективу. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції» Теорія і практика правозастосування в сучасних умовах державотворення (5 травня 2023р. м. Івано Франківськ) С. 300-306.
 100.  Фурса С.Я. Правове регулювання цивільних і трудових відносин // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Приватно правові та публічно-правові відносини: проблеми теорії і практики» ( 6 жовтня 2023р. м. Кропивницький ). Кропивницький : Дон ДУВС, 2023. С. 289-291.
 101. Фурса С.Я. Дисциплінарне провадження проти адвоката: доцільність створення третейського суду адвокатів //Матеріали 13-ої Міжнародної науково- практичної конференції «Адвокатура: минуле, сучасність, майбутнє» (10 листопада 2023р. м.Одеса). Одеса, Юридична література. 2023. С.320-328.
 102. Фурса С.Я. Авторське враження від аналізу нортативних актів, які включають положення про медіацію на прикладі аналізу закону України «Про безоплатну правничу допомогу»).Часопис Київського університету права. 2023. № 3. С. 34-38. (у співавторстві Фурсою Є.І.).
 103. Fursa Svitlana Yaroslavivna Regime of joint community property of spouses in ukraine: need to implement foreign experience ( Режим спільної сумісної власності подружжя на майно в Україні: необхідність запозичення іноземного досвіду). Порівняльне аналітичне правознавство. 2023. № 6. С. 303-313. (with Fursa Yevheniy Ivanovych).
 104. Фурса С.Я. Моральна шкода і її сприйняття під час війни: теорія, законодавство та судова практика. Слово Національної школи суддів України . 2023. № 1(42). С.57-61. ( у співавторстві з Сліпченко О.І.)
 105. Ambra Morignani et Svitlana Yaroslavovna Fursa Les pouvoirs des epoux sur leurs biens : qualles problematiques pour les deplace de` Ukraine ? Regards issus d`une comparaison franco ukrainenne. Revue critique de droit international prive (juillet-septembre 2023). N.531 v.3. p.545-560.
 106. Audrey Damiens et Svitlana Yaroslavovna Fursa Notariale et les divorсes en droit international prive reflexion entre la France et l`Ukraine en temps de guerre. Revue critique de droit international prive. N.531 v.3. р.561-572.
 107. Фурса С.Я. Відносини між подружжям та між ними як батьками під час війни: актуальні питання.//Матеріали круглого столу «Актуальні проблеми здійснення та захисту сімейних прав та інтересів : виклики війни» (25 листопада 2023р. м. Хмельницький). Хмельницький, 2024. С.106-111. (у співавторстві Фурсою Є.І.).
 108. Фурса С.Я. Адвокатське самоврядування в Україні і його розвиток. Вісник Ужгородського університету Серія «Право». № 81. С.216-222. (у співавторстві Фурсою Є.І.).
 109. Фурса С.Я. Поняття порядок, способи і строки виконання ухвал та рішень в цивільному та виконавчому процесі // В кн. Цивільний та виконавчий процес: міжгалузеві зв’язки . Особливості розгляду цивільних справ та виконання рішень. Монографія /за заг. ред. Фурси С.Я., Русецької О.О., Хорватової О.О. К., Алерта, 2024. (925с) С. 23-69. (у співавторстві Фурсою Є.І.).
 110. Фурса С.Я. Застосування цифрових технологій і штучного інтелекту в цивільному судочинстві: актуальні питання. Часопис Київського університету права 2023. № С. (у співавторстві Фурсою Є.І.).
 111. Фурса С.Я. Ключові аспекти діяльності Експертної (науково-консультативної ) ради АПВУ. Вісник виконавчого провадження. 2024. № 3 . С.118-123.
 112. Фурса С.Я. Висновок вчених в галузі цивільного і виконавчого процесу з приводу визначення приватного виконавця зобов’язаним відшкодувати вартість майна, придбаного на торгах, коли торги судом визнані недійсними. Вісник виконавчого провадження. 2024. № 3. С. 39-37. (у співавторстві Фурсою Є.І.).
Державні нагороди, премії та інші відзнаки Фурси С.Я.
 • звання “ Заслужений юрист України” (2013р.)
 • дипломи Спілки юристів України за “Краще юридичне видання”(4 конкурс) за навчальний посібник „Нотаріат в Україні: теорія і практика ” (2001р.);
 • дипломи Спілки юристів України за “Краще юридичне видання”(5 конкурс) за
  монографію „Нотаріальний процес: теоретичні основи”(2003р.)
 • премія ім. М.П. Василенка Національної академії наук України за серію книг “Процесуальні науки” (2011р.);
 • подяка Прем’єр – міністра України за вагомий внесок у забезпечення розвитку національної освіти, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм (2016р.)
 • відзнака Національної академії наук України «За наукові досягнення» (2019р.);
 • грамота Верховної ради України «За заслуги перед Українським народом» за вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки та освіти, впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм. (2020р.);
 • Диплом переможця II Всеукраїнського (національного) конкурсу наукових на навчальних видань з права, безпеки та євроінтеграції «Юридика» за книгу «Вчинення консулом нотаріальних дій: теорія і практика (з практикумом). Одесса, Видавництво «Юридика»,2023. 934с. (2024р.) за I місце у номінації Науково-практичні видання з приватного права(науково-практичні коментарі, порадники, пам`ятки)».
Публічна діяльність Фурси С.Я.

З 2004р. працювала третейським суддею Третейського суду при Київській торгово-промисловій палаті.

Є іноземним членом відділення права Польської академії наук (Люблінське відділення).

Є членом Українсько-німецької асоціації юристів (Фурса Є.І.).

Є членом Асоціації міжнародного освітнього та наукового співробітництва.

Експертна діяльність Фурси С.Я., участь в проведенні експертиз законопроектів та проектів інших нормативних актів
 • національний експерт міжнародного проекту ЄС «Право-Justice», здійснювала експертну діяльність «Legal Expert до проекту «Support to Justice Sector Reforms in Ukraine»;
 • національний експертом проекту щодо пілотного рішення ЄСПЛ «Юрій Миколайович Іванов проти України» та групи справ « Жовнер проти України» щодо виконання рішень ЄСПЛ в Україні;
 • національний експерт міжнародного проекту ЄС « Право-Justice» та член робочої групи з підготовки законопроєкту «Про виконавче провадження».
 • експерт законопроекту України «Про нотаріат» (Інститут держави та права імені В.М. Корецького НАН України).
Наукові висновки

На запит Конституційного Суду України надавали наукові висновки
у справах:

 • Фурса С.Я. за зверненням ЗАТ «Оболонь» щодо тлумачення положення Закону
  України «Про господарські товариства» та відповідності його положенням Конституції України;
 • Фурса С.Я. Висновок на запит Асоціації приватних виконавців України щодо контролю
  за діяльністю приватних виконавців і можливості розгляду Дисциплінарною комісією приватних виконавців подать про притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.
 • Фурса С.Я., Фурса Є.І. Висновок на запит Асоціації приватних виконавців України з приводу визначення приватного виконавця зобов’язаним відшкодувати вартість майна, придбаного на торгах, коли торги судом визнані недійсними.
Участь у роботі науково-консультативних рад при вищих органах державної влади, міністерствах та відомствах
 • неодноразово обиралась членом науково-консультативної ради Верховного Суду України, Департаменту нотаріату Міністерства юстиції України, Вищого господарського суду м. Києва;
 • співпраця із Національною асоціацією адвокатів України, Нотаріальною палатою України, Асоціацією приватних виконавців України, із членами міжнародних неурядових організацій: Міжнародний союз нотаріату;Міжнародний союз судових приставів та державних службовців:
 • співпраця із вченими Польщі, Іспанії, Німеччини, Франції, Чехії та ін.

error: Content is protected !!