Please enable JS

Видавництво

Видавництво

Центр правових досліджень Фурси, починаючи з 2004р. займався книговидавничою діяльністю або сприяв іншим видавництвам у виданні навчальних посібників, підручників, науково-практичних коментарів тощо. Центром тривалий час видавалися науково-практична газета «Нотаріат Адвокатура Суд», науково-практичний журнал «Юриспруденція: теорія і практика», а також книги та брошури у межах видавничого проєкту «Правовий всеобуч населення». В силу об’єктивних обставин Центр деякий час не займався видавничою діяльністю, але як свідчить практика «попит породжує пропозиції».

На сьогодні об’єктивно – читацька аудиторія значно скоротилася, а кількість публікацій науковців непомірно зросла, тому що в Україні з’явилась велика кількість журналів, газет на електронних носіях, які доволі часто мають низьку якість інформації. Видавництво відновлює свою діяльність та планує видавати книги на паперових носіях лише за попереднім замовленням читачів, які свідомо обирають такий носій інформації. Ми добре розуміємо таку категорію читачів, які звикли вдумливо працювати над книгою, зокрема, з олівцем, тому маємо намір видавати книги на паперових носіях.

Щодо видання юридичної літератури у електронній версії, то такі кроки Видавництва зумовлені тим, що інформація на паперових носіях швидко застаріває, оскільки змінюється законодавство, підходи у судовій, нотаріальній та виконавчій практиці. Така ситуація потребує від Видавництва тримати руку на пульсі, та швидко реагувати на відповідні зміни, що дасть можливість швидко оновлювати електронну версію книги. Тому на сайті Центру електронній версії книг присвячується рубрика «Жива книга». Але багато хто не усвідомлює, що електронна інформація може зникнути та її важливість не можна буде оцінити.

Так, нам приємно, що наша книга «Спадкове право: нотаріат, адвокатура, суд», яка вперше побачила світ у 2007 році до цих пір продається на OLX за 850 грн. Отже, такий факт свідчить про те, що навіть паперова версія книги цінується її власником. Ми видавали і продовжуватимемо друкувати книги не задля створення їх кількості або певних новацій. Ми цінуємо свій час, а також зусилля, час і кошти наших читачів, тому книги низької якості нашим Видавництвом друкуватися не будуть.

Якщо ж ми наважимося на перевидання книги «Спадкове право» за побажаннями читачів, то змінимо формат такої праці, щоб фахівцям було зручно нею користуватися. Отже, нове видання цієї книги може побачити світ в томах, які будуть присвячені окремим інститутам спадкового права та реалізації таких прав у різних юрисдикційних процесах, що сприятиме швидкому осучаснені викладеного у книгах матеріалу.

Тому на даний момент Видавництво збирає інформацію про потенційних покупців, які бажають придбати книгу на паперовому носії. Кількість бажаючих придбати конкретну книгу також впливатиме на її ціноутворення.

Список книг, виданих видавцем Фурса С.Я. ( 2005-2012р.)

Науково- практичні посібники
 1. Сімейне право: Нотаріат Адвокатура Суд: науково.-практ. посіб. У 2 кн. / За заг. ред. С.Я. Фурси. Науково-практичний посібник. К.: Видавець Фурса С.Я., 2005.- 896с.
 2. Фурса С.Я., Цюра Т.В. Докази і доказування у цивільному процесі. Науково-практичний посібник. К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ., 2005.256с.
 3. Гріненко О.О. Правовий статус консула при виконанні нотаріальної функції. Науково- практичний посібник. К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ., 2005. 352с.
 4. Фурса С.Я., Фурса Є.І.Адвокат у цивільному процесі. Науково-практичний посібник. К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ., 2006. 452с.
 5. Літвінчук І.А. Правове становище офшорних і вільних економічних зон. Науково-практичний посібник. Київ: Видавець Фурса С.Я.; КНТ. Київ, 2006.300с.
 6. Фурса С.Я., Щербак С.В., Євтушенко О.І. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи. Науково-практичний посібник. К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2006. 448с.
 7. Фурса С.Я., Фурса Є.І. та ін. Спадкове право: Нотаріат. Адвокатура. Суд. / За заг. ред. С.Я. Фурси. Науково-практичний посібник. К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. 1216с.
 8. Фурса С.Я., Фурса Є.І. та ін. Процесуальні документи в цивільних справах (теорія, методика, практика). Науково-практичний посібник( з практикумом). К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. 1088С.
 9. Кармаза О.О. Міжнародне спадкове право. Науково-практичний посібник. К.: Видавець Фурса С.Я.:КНТ, 2007.328с.
 10. Страхування: Договори, суд, законодавство: Науково-практичний посібник / Укл.Л.Л. Нескороджена. К.:Видавець Фурса С.Я.:КНТ, 2007.544 с.(Серія «Правова допомога»)
 11. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Косенко В. Земля:договори, суд, законодавство. Науково- практичний посібник. К.:Видавець Фурса С.Я.:КНТ, 2008. 350с.
 12. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Адвокат в цивільному процесі. Науково-практичний посібник. К.: Видавець Фурса С.Я.:КНТ,2008. 452с.
 13. Нескороджена Л. Л., Щербак С. В., Сіроткіна М. В. Цивільний позов, моральна шкода та її компенсація у кримінальному та цивільному судочинстві: теорія і практика. Науково-практичний посібник. К.: Видавець Фурса С. Я.; КНТ, 2008. 416 с.
 14. Фурса С.Я., Кармаза О.О. Основи споживчих знань. Захист прав споживачів: судова та адвокатська практика. Науково-практичний посібник. К.:Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2009. 704с.
 15. Фурса С.Я., Кучер Т.М. Збірник позовних заяв. Як звернутися до суду загальної юрисдикції у порядку цивільного судочинства. Науково-практичний посібник. К.: Видавець Фурсав С.Я., КНТ., 2012.216с.
 16. Зловживання правами в цивільному процесі (готується до друку)
Науково-практичні коментарі
 1. Фурса С.Я., Фурса Є.І, Щербак С.В. Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / За заг. ред. С.Я. Фурси. К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006.т.1. 1044с.
 2. Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / За заг. ред. С.Я. Фурси. К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006. т.2. 816с.
 3. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Науково-практичний коментар до Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”. К. Видавець Фурса С.Я.,2007. 50с.
 4. Фурса С.Я., Фурса Є.І. , Щербак С.В.Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. У 2 т. / За заг. ред. Фурси С.Я. К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007.т.1. 1368с.
 5. Фурса С.Я., Фурса Є.І. , Щербак С.В. Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / За заг. ред. С.Я. Фурси. К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006. т.2. 1224с.
 6. Фурса С.Я., Фурса Є.І. , Щербак С.В. Закон України « Про державну виконавчу службу», « Виконавче провадження» , «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини». Науково-практичний коментар. К.: Видавець Фурса С.Я.:КНТ, 2008.1172с.
 7. Сімейний кодекс України. Науково-практичний коментар. / За заг. ред. Фурси С.Я. К.: Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2008. 1082с.
 8. Житловий кодекс Української РСР: Науково-практичний коментар / За заг. ред. С.Я. Фурси. К.:Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2008.1280с.
 9. Цивільний процесуальний кодекс України. Науково- практичний коментар. Видання четверте, перероблене та доповнене. Т.1 К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2010. 1044с.
 10. Цивільний процесуальний кодекс України. Науково- практичний коментар. Видання четверте, перероблене та доповнене. Т.2 К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2010. 816 с.
Підручники, навчальні посібники
 1. Фурса С.Я., Фурса Є.І. та ін. Адвокатура України. Навчальний посібник у двох книгах. Том 1 . К.: Видавець Фурса, КНТ, 2007. 938с.
 2. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Авокатура України . Навчальний посібник у двох книгах. Книга 2. Кредитно-модульний навчальний посібник -практикум. К.: Видавець Фурса, КНТ, 2007.316с.
 3. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Цивільний процес України. Академічний курс. Підручник. Серія «Процесуальні науки» К.: Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2009. 848с.
 4. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Цивільний процес України. Академічний курс. Кредитно-модульний навчальний посібник-практикум. Серія «Процесуальні науки» К. Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2009. 456с.
Проєкт «Правовий всебуч населення»
 1. Пульнева О.С., ГандзюкА.Ю. Брак и алименты. К., Издатель Фурса С.Я. 2005.48с
 2. Фурса С.Я. Пульнєва О.С., Фурса Є.І.,Договір дарування.. К.: Видавець Фурса С.Я., 2005. 50с.
 3. Драгневич Е.В. Наследование: по закону и завещению. К., Издатель Фурса С.Я., 2005. 60с.
 4. Простибоженко О. Договір міни. К., Видавець Фурса С.Я., 2005.124с.
 5. Коцюба В.О. Правочини з рухомим та нерухомим майном та їх оподаткування. К., Видавець Фурса С.Я., 2005.88с.
 6. Коцюба В.О., Сінчук В.В. Перепланування приміщень. Довідкове видання. К, Видавець Фурса С.Я. 2006.112с.
 7. Коцюба В.О. Приватизація житла та її скасування.. К.:Видавець Фурса С.Я., 2007. 152с.
 8. Кармаза О.О., Чопенко В.О. Спосіб забезпечення виконання зобовязань: застава. Серія « Правовий всеобуч населення». К.: Видавець Фурса С.Я.. 2008.114с.
 9. Українчук О.О. Договір відступлення права вимоги( цесія). Факторинг. Форфейтинг. Серія «Правовий всеобуч населення». К.: Видавець Фурса С.Я.. 2008.56с.
 10. Кучер Т.М. Як звернутись до суду загальної юрисдикції в порядку цивільного судочинства. К.: Видавець Фурса С.Я,2008. 79с.
 11. Пульнєва О.С., Фурса Є.І, Фурса С.Я. Договір дарування К.Ґ: Видавець Фурса С.Я., 2009.50с.
 12. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Спадковий договір. К.: Видавець Фурса С.Я,2009. 76с.
 13. Клименко О.М., Фурса С.Я., Коцюба В.О.Як звернутися до Європейського суду з прав людини. К.:Видавець Фурса С.Я,2009. 88с
Газета, журнал
 1. Науково- практичний журнал «Юриспруденція: теорія і практика». 2004- 2011р.р.
 2. Науково-практична газета « Нотаріат .Адвокатура. Суд.» 2004-2011р.р.

error: Content is protected !!