Please enable JS

Про нас

Незмінними орієнтирами в діяльності Центра є: сильна, суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Але цього досягти неможливо без висококваліфікованих фахівців, зокрема, в галузі права.

Отже, метою нашої роботи має стати створення умов для тих, хто бажає отримати найсучасніші знання і побачити перспективи в тій чи іншій сфері правової діяльності, а також ті наслідки, до яких можуть призвести новації в сфері законодавства, наукові концепції та окремі ідеї вчених і практиків.

У зв’язку з цим, ми не збираємося привертати увагу на свій сайт тих правників, які бажають лише отримувати сертифікати, дипломи, фотографуватися чи іншим чином позиціонувати себе як особистість, але не як фахівці.

Ми як вчені намагатимемося надати цікаву і оригінальну інформацію, яка відрізняється від модних правових течій, наприклад, верховенство права, медіація тощо, які сприймаються і поширюються багатьма науковцями та практиками як самодостатня і найбільш досконала модель врегулювання певних життєвих ситуацій. Однак, такі інститути – це лише засоби для досягнення певних цілей:

  • врівноваження влади та прав і інтересів особи;
  • спосіб знаходження компромісного варіанту врегулювання спору, конфлікту та/або ліквідації правопорушення тощо.

Тому ми пропонуємо зазирнути в глибину цих правових явищ, зрозуміти специфіку їх реалізації у різних юрисдикційних процесах.

Отже, сайт орієнтований на те, щоб поширювати власне сприйняття тих чи інших новацій, але читачі можуть не погоджуватися з нашими ідеями та концепціями та висловлювати свої обґрунтовані думки. Ми не шукаємо однодумців, в яких одна думка на всіх, а сприятимемо тим не багатьом фахівцям, які шукають опору в своїх ідеях і не можуть знайти способи та осіб. з якими вони можуть їх обговорити, подискутувати та поліпшити якість своїх висновків і оприлюднити їх.

Сподіваємося, що через певний час навколо сайту виникне група споживачів інформації, яким не байдуже як і засновникам Центру, чи існуватимуть державний нотаріат і державні виконавці хоча б невеличких населених пунктах, чи потрібно впроваджувати модель прецедентного права в Україні тощо.
В нас не має амбітних планів щодо зайняття високих посад. Нас турбує доля України як би це пишномовно не звучало. Значна кількість публікацій у засобах масової інформації свідчить про те, що керувати освітою, наукою та іншими органами бажає безліч осіб, але далеко не всі вони усвідомлюють свою відповідальність і відповідність займаній посаді.

У цьому зв’язку виникають риторичні питання, а чи можуть недоброчесні «керівники освіти» визначати перспективи розвитку науки та впорядковувати напрями наукових досліджень, чи може керівник вищого навчального закладу роз’яснювати професору специфіку читання лекцій у певній галузі права, якщо він сам жодної лекції не підготував і не прочитав її особисто та у якого взагалі відсутні праці у цій галузі науки? А як такий керівник може оцінити внесок викладача у розвиток науки? За новаціями, коефіцієнтами…?

Зараз популярно читати лекції шляхом демонстрації презентацій, тобто по «картинках і схемах», але, на нашу думку, студенти-правники мають отримувати навички в сприйнятті, запам’ятовуванні та аналізі великих обсягів інформації, при цьому вміти її систематизувати чи диференціювати за важливістю, послідовністю, отримуючи при цьому системні та глибокі знання, які у майбутньому сприятимуть їм стати самодостатніми фахівцями.

Тому на сайті ми плануємо оприлюднювати ті ідеї, які належать нам та іншим фахівцям, якщо вони будуть цікавими і корисними читачам.

Щодо матеріальної складової, то відповідна інформація зі сайту може надаватися оплатно чи безоплатно. Отримувати потрібну інформацію можуть члени Центру правових досліджень Фурси, постійні користувачі сайту, а також сторонні споживачі. Перші будуть мати істотні преференції в оплаті матеріалів, які вони бажають отримати із сайту, а усі інші – після оплати.

Питання до Центру читачі можуть спрямовувати на електронну адресу info@fursa.org.ua і якщо вони будуть цікавими для нас, то ми надаватимемо на них відповіді публічно або індивідуально.

Однак, звертаємо увагу на те, що сайт тільки вводиться у дію, тому буде поступово наповнюватися інформацією і читачі здатні своїми питаннями впливати на його зміст.

Сподіваємось, що наша співпраця буде цікавою, приємною та корисною!

error: Content is protected !!