Please enable JS

Консультації і висновки

Консультації і висновки експерта в галузі права

В роботі Центру правових досліджень Фурси планується надання періодичних публічних та індивідуальних консультацій.
Консультації будуть проводитися в певний час за вільним доступом – безоплатно або за попередньою домовленістю сторін онлайн індивідуально, після їх оплати.

Загальнодоступна консультація передбачає лише усні поради фахівців, але консультація може завершуватися:

  • усними порадами з акцентом на найбільш оптимальних способах виходу з тієї чи іншої ситуації;
  • обґрунтуванням зроблених пропозицій посиланнями на норми законодавства в письмовій формі, щоб клієнт міг самостійно перевірити всю правову інформацію;
  • складанням процесуальних документів з урахуванням процесуального статусу клієнта в певній правовій ситуації.

В авторів є досвід роботи й з фахівцями, зокрема, адвокатами, коли останні пропонували виступити їх опонентами і конструктивно-критично виявити слабкість їх правової позиції у справі, починаючи від питань належності тієї чи іншої справи до юрисдикції відповідного суду до формування прохальної частини процесуального документа, зокрема, предмету і змісту позовних вимог та правильного вибору способу судового захисту. І такий досвід стосується різних проваджень в судових інстанціях, а також вироблення стратегії і тактики ведення справи, з урахуванням можливих контраргументів процесуальних супротивників.

Ми можемо працювати й з документами, щоб не витрачати час на розмови, але обсяг документів впливатиме на час їх аналізу та, відповідно, на розмір оплати.

Залежно від складності справи і правової позиції клієнта або фахівця встановлюватимуться індивідуальні умови оплати.

Висновок фахівця в галузі права – це процесуальний документ, який учасники справи можуть подавати до суду ( ч. 1 ст. 114 ЦПК) з вказівкою прізвища вченого та за його підписом. Тому не дивлячись на положення процесуальних кодексів про те, що висновок експерта в галузі права не є доказом (ч. 1 ст.115 ЦПК), а має лише допоміжний (консультативний) характер, тому, що у ньому не може міститись оцінка доказів, висновок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, проте, яке рішення має бути прийнято за результатами справи, тому ми готові надавати такі висновки щодо конкретних обставин, які мають місце, так і пропонувати декілька варіантів виходу із тієї чи іншої ситуації за результатами вивчення декількох судових справ . У судовій практиці мають місце ситуації, які заходять в глухий кут та потребують їх вирішення саме фахівцями-експертами в галузі права, з урахуванням їх грунтовних концепцій, якщо судом неправильно здійснена кваліфікація певних правовідносин, які тягнуть за собою негативні наслідки для учасників справи, які пройшли усі судові інстанції, але залишились невдоволеними правовими позиціями Верховного Суду1 та вважають необхідним звернутись до Конституційного Суду України.

Крім того, висновок фахівця у галузі права може використовуватись адвокатом, за погодженням із його клієнтом, оскільки це додаткові витрати останнього, для підсилення його правової позиції у суді з метою захисту прав та інтересів свого довірителя. Тому підготовка такого висновку є складною та вагомою працею, але ми маємо досвід підготовки таких документів, зокрема, й і для Конституційного Суду України, і для інших судів, а також для Міністерства юстиції України, Нотаріальної палати України, Асоціації приватних виконавців України та інших органів та за зверненням пересічних громадян. Питання полягає лише в раціональності використання такого документу в різних судових інстанціях, а це має вирішувати запитуюча висновок сторона та вчений, який його надаватиме.

Тому ми готові до співпраці на різних рівнях, задавайте питання і ми надаватимемо такі висновки, але з урахуванням нашої спеціалізації у певних галузях права. Ми можемо надавати правничу допомогу у цивільних, господарських спорах, справах адміністративного і конституційного судочинства, але за кримінальні справи ми не беремося.

Відповідний досвід ми маємо, а для визнання членів Центру висококваліфікованими експертами в галузі права достатньо подивитися на сторінку сайту «Засновники центру».

1 Телявський А. К. Негативний вплив хибних правових позицій Верховного суду на ефективність механізму примусового виконання рішень юрисдикційних органів та на цивільний оборот. Вісник Асоціації приватних виконавців України. 2024. №1(2).
Фурса С.Я., Фурса Є.І. Висновок . Висновок вчених в галузі цивільного і виконавчого процесу з приводу визначення приватного виконавця зобов’язаним відшкодувати вартість майна, придбаного на торгах, коли торги судом визнані недійсними. Вісник виконавчого провадження.2024. № 3. С. 29-37.

error: Content is protected !!