Please enable JS

Новини

В КУП НАНУ вийшла друком колективна монографія

Щойно побачила світ колективна монографія  «Цивільний та виконавчий процес: міжгалузеві зв’язки. Особливості розгляду судами певних категорій справ та виконання судових рішень» за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора, в.о. завідувача кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін Київського університету права НАН України Світлани Фурси, кандидата юридичних наук, доцента, доцента кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін Київського університету права НАН Оксани Хорватової та Голови Ради Асоціації приватних виконавців України Оксани Русецької. Наукову працю видано за сприянням Національної академії наук України, Київського університету права НАН України, Асоціації приватних виконавців України, Експертної (науково-консультативної) ради та Проєкту ЄС «Право-JUSTICE».

Монографія присвячена актуальній темі та ґрунтовному дослідженню судової та виконавчої практики, аналізу міжгалузевих зв’язків цивільного та виконавчого процесу. Авторським колективом проаналізовано особливості розгляду судом певних категорій цивільних справ, які випливають із трудових, цивільних (зобов’язальних), кредитних, земельних, спадкових, сімейних відносин, відшкодування шкоди, проблеми процедури примусового виконання рішень суду по цивільним справам. За результатами роботи авторами внесені конкретні пропозиції з удосконалення чинного законодавства.

В написанні монографії, яка складається з трьох розділів та 25-ти підрозділів, брали участь відомі вітчизняні вчені, доктори наук, судді та практикуючи юристи, зокрема, авторами стали 35 відомих науковців – кандидатів та докторів наук. Рецензентами праці виступили 11 докторів юридичних наук як з України, так і з-за кордону.

Книга стане у нагоді практичним працівникам, зокрема, суддям, виконавцям, адвокатам, а також може бути використана викладачами, студентами для вивчення дисциплін «Особливості розгляду певних категорій цивільних справ», «Особливості примусового виконання рішень судів у цивільних справах», «Виконавчий процес», а також аспірантам, докторантам для підготовки дисертаційних досліджень.

Джерело: КУП НАНУ

error: Content is protected !!